Nemokamas telefonas pasiteiravimui 8~800 00 653

     Projektai      Projektų INFORMACIJA      Apie asociaciją      Asociacijos nariai      Kontaktai   
Apie asociaciją


Antrinių žaliavų ir atliekų surinkėjų, perdirbėjų asociacija

 

 

2001 m. įsteigta Antrinių žaliavų ir atliekų surinkėjų, perdirbėjų asociacija vienija įmones, kurios surenka ir perdirba antrines žaliavas (popierių, plastmasę, stiklą), pavojingas automobilines, elektros bei elektronikos įrangos atliekas, spalvotuosius metalus.  

 

 

 

 

 

Asociacijos veikla ir tikslai:

  1. Narių veiklos skatinimas ir rėmimas;
  2. Narių veiklos koordinavimas surenkant ir perdirbant spalvotuosius metalus, antrines žaliavas ir atliekas;
  3. Narių konsultavimas valdymo, ekonomikos, teisiniais, technologiniais ir komercijos klausimais;
  4. Bendradarbiavimas ir keitimasis darbo patirtimi su panašiomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje. Asociacijos darbuotojai ir nariai dalyvauja Lietuvos bei tarptautinėse parodose (pvz.: ENTSORGA Vokietijoje), lankosi antrinių žaliavų, atliekų surinkimo ir perdirbimo įmonėse Vokietijoje, Austrijoje, Italijoje, Estijoje tam, kad susipažintų su kitų šalių patirtimi, naujomis atliekų surinkimo, rūšiavimo ir perdirbimo technologijomis bei jų įdiegimo Lietuvoje galimybėmis.
  5. Nuo 2003 m. Asociacija yra ISWA (Tarptautinės Kietųjų Atliekų Asociacijos) narė, aktyviai bendrauja su Antrinio perdirbimo įmonių asociacija bei KTU inovacijų centru.  
  6. Rinkos tyrimų organizavimas, darbo, kapitalo, prekių, žaliavų ir paslaugų bei kitų gretutinių rinkų poveikio tiesioginei Asociacijos narių veiklai analizė;
  7. Asociacijos ir jos narių teisių bei teisėtų verslo interesų atstovavimas bei gynimas valdžios, valdymo institucijose, tarptautinėse organizacijose ir forumuose, o taip pat teisminėse institucijose;
  8. Pasiūlymų, atsiliepimų ir pastabų valdžios bei įstatymų leidybos institucijoms dėl naujai leidžiamų ir jau veikiančių įstatymų, teisės aktų, kitų norminių dokumentų, susijusių su Asociacijos ir jos narių veikla, teikimas, dalyvavimas ruošiant tų dokumentų projektus. Asociacija yra Lietuvos atliekų tvarkymo tarybos prie Aplinkos ministerijos narė. Asociacijos atstovai dalyvauja Ūkio ministerijos bei Finansų ministerijos sudarytose darbo grupėse, teikia pasiūlymus bei pastabas dėl įsakymų, nutarimų projektų.
  9. Paskaitų, seminarų, kitų renginių organizavimas.

 

 

Asociacijai vadovauja prezidentas Marius Kalėda.

 

 

 Perdirbimas © 2012 sprendimas a-solutions