Nemokamas telefonas pasiteiravimui 8~800 00 653

     Projektai      Projektų INFORMACIJA      Apie asociaciją      Asociacijos nariai      Kontaktai   
Antrinių žaliavų ir atliekų surinkėjų, perdirbėjų asociacija kartu su partneriais baigia įgyvendinti ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą, skirtą darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir įgūdžių tobulinimui


     

Atliekų surinkėjai  ir antrinių žaliavų perdirbėjai pasirengę rinkos pokyčiams

Antrinių žaliavų ir atliekų surinkėjų, perdirbėjų asociacija kartu su partneriais baigia įgyvendinti ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą, skirtą darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir įgūdžių tobulinimui.

 

 

          Atliekų tvarkymas Lietuvoje – prioritetinė aplinkos apsaugos sritis, o pavojingų atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas – vienas iš Lietuvos darnaus vystymosi tikslų. Kylantys užsienio šalių partnerių reikalavimai antrinių žaliavų gaminiams, didėjantis dėmesys aplinkosaugai subrandino projekte dalyvaujančios Asociacijos ir jos partnerių - įmonių UAB "Žalvaris" ir UAB "Baltical" darbuotojų kvalifikacijos ir įgūdžių tobulinimo, naujų gebėjimų poreikį.

 

          Aplinkosaugos sektoriuje veikiančių įmonių strategija ­– įsitvirtinti užimamuose rinkos segmentuose, išplėsti darbo spektrą ir aptarnaujamą teritoriją bei išauginti tiek darbo, tiek veiklos procesų kokybę. Pažangiausių technologijų ir efektyvių valdymo metodų taikymas antrinių žaliavų perdirbėjams ir atliekų surinkėjams  leis tapti konkurencingais bendroje ES rinkoje.

 

          Asociacijos viceprezidento Žilvino Žukausko ir projekto partnerių vadovų teigimu, ES struktūrinių fondų parama yra didelė paskata įmonėms investuoti savas lėšas didinant darbuotojų gebėjimus prisitaikyti prie nuolat augančių įmonės reikmių ir rinkos pokyčių.

 

          Asociacija "Antrinių žaliavų ir atliekų surinkėjų, perdirbėjų asociacija"  kartu su partneriais UAB "Žalvaris" ir UAB "Baltical" 2009m. balandžio mėn. pasirašė  sutartį su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūra dėl paramos suteikimo projektui "Antrinių žaliavų ir atliekų surinkėjų, perdirbėjų asociacijos ir jos partnerių  vadovų bei darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir įgūdžių tobulinimas".

 

          Projektas remiamas pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto "Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" įgyvendinimo priemonę "Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse".

 

          Projekto tikslai – kelti ir vystyti asociacijos ir jos partnerių darbuotojų kvalifikacijos lygį bei gebėjimus, siekti prisitaikyti prie rinkos pokyčių ir palengvinti darbuotojų, susijusių su dokumentų pildymu, darbą, suteikti jiems teorinių žinių apie apskaitą ir eksporto dokumentus.

 

          Projekto tikslinės grupės: Antrinių žaliavų ir atliekų surinkėjų, perdirbėjų asociacijos, UAB "Žalvaris", UAB "Baltical" įmonių darbuotojai. Projekto metu buvo keliama darbuotojų kvalifikacija antrinių žaliavų surinkimo, pavojingų atliekų apskaitos, eksporto dokumentų pildymo, surinkimo bei perdirbimo sistemų srityse. Mokymų metu buvo tobulinami darbuotojų vadybiniai įgūdžiai bei gebėjimai, kurie padės įmonėms siekti tolygios kokybinės ir kiekybinės plėtros. Ypatingas dėmesys projekto metu buvo skirtas įmonių technologinei plėtrai - mokymams darbui su specializuota programine įranga, kuri padės darbuotojams pakelti savo darbo kokybę, našumą.

 

           Projekto metu apmokyti ir sėkmingai baigė mokymus 66 įmonės darbuotojai.

 

           Projekto vykdymo laikotarpis  2009m. balandžio mėn. - 2011 m. liepos mėn.

 

   Antrinių žaliavų ir atliekų surinkėjų, perdirbėjų asociacija   Žalvaris   Baltical

 

 Perdirbimas © 2012 sprendimas a-solutions