Nemokamas telefonas pasiteiravimui 8~800 00 653

     Projektai      Projektų INFORMACIJA      Apie asociaciją      Asociacijos nariai      Kontaktai   
"Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse 2007-2013 m."


Kuriame Lietuvos ateitį

Antrinių žaliavų perdirbėjams ir atliekų surinkėjams - nauji valdymo metodai

Atliekų tvarkymas Lietuvoje - prioritetinė  aplinkos  apsaugos sritis,  o  pavojingų  atliekų  tvarkymo sistemos sukūrimas - vienas iš  Lietuvos  darnaus  vystymosi tikslų. Poreikis kelti darbuotojų kvalifikaciją ir tobulinti įgūdžius atsirado dėl kylančių užsienio pirkėjų reikalavimų gaminiams, didėjančio dėmesio aplinkosaugai, patirties ir teorinių žinių stokos.


Asociacija “Antrinių žaliavų ir atliekų surinkėjų, perdirbėjų asociacija” kartu su partneriais įgyvendins ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą, skirtą darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir įgūdžių tobulinimui.  Šiuo  projektu  siekiama, kad  įmonės  išlaikytų  konkurencingumą įgyvendinant strategiją, leisiančią įsitvirtinti užimamuose rinkos segmentuose. Diegiant naujas  technologijas  ir  šiuolaikinius valdymo metodus, visos projekte dalyvaujančios šalys siekia darbo spektro  ir  aptarnaujamos  teritorijos plėtros bei aukštesnės kokybės.


Asociacija “Antrinių žaliavų ir atliekų surinkėjų, perdirbėjų asociacija”  kartu su partneriais UAB “Žalvaris” ir UAB “Baltical” 2009 m. balandžio mėn. pasirašė sutartį su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūra dėl paramos suteikimo projektui “Antrinių žaliavų ir atliekų surinkėjų, perdirbėjų asociacijos ir jos partnerių vadovų bei darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir įgūdžių tobulinimas”.

 

Projektas yra remiamas pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių  plėtros  veiksmų  programos 1 prioriteto “Kokybiškas užimtumas  ir  socialinė  aprėptis” įgyvendinimo  priemonė  ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse”. Numatomas projekto vykdymo laikotarpis  2009 m. balandžio 1 d. - 2012 m. kovo 31 d.

 

Projekto tikslai - kelti ir vystyti asociacijos ir jos partnerių darbuotojų kvalifikacijos lygį bei gebėjimus,  siekti  prisitaikyti  prie rinkos pokyčių, siekti palengvinti darbuotojų, susijusių su dokumentų pildymu, darbą, suteikti jiems teorinių žinių apie apskaitą ir eksporto dokumentus.

 

Projekto tikslinės grupės: asociacijos  “Antrinių  žaliavų  ir  atliekų surinkėjų, perdirbėjų asociacija”, UAB “Žalvaris”, UAB “Baltical” vadovai ir įmonių darbuotojai. Projekto metu bus keliama darbuotojų kvalifikacija antrinių žaliavų surinkimo, pavojingų atliekų apskaitos, eksporto dokumentų pildymo, surinkimo bei perdirbimo sistemų srityse. Vykdant projektą bus tobulinami  projekto  dalyvių  vadybiniai, užsienio kalbos įgūdžiai, kurie padės siekti tolygios kokybinės ir kiekybinės įmonių plėtros. Darbo  su  specializuota  programine įranga  mokymai  įgalins  darbuotojus efektyviai naudotis jomis ir taip prisidėti prie įmonių technologinės plėtros, darbo atlikimo operatyvumo bei kokybės gerėjimo.

 

Asociacijos  ir  projekto  partnerių vadovų teigimu, ES struktūrinių fondų parama yra didelė paskata  įmonėms  investuoti  ir didinti darbuotojų gebėjimus prisitaikyti prie įmonės reikmių ir rinkos pokyčių.


Antrinių žaliavų ir atliekų surinkėjų, perdirbėjų asociacija       Žalvaris      BalticalPerdirbimas © 2012 sprendimas a-solutions