Nemokamas telefonas pasiteiravimui 8~800 00 653

     Projektai      Projektų INFORMACIJA      Apie asociaciją      Asociacijos nariai      Kontaktai   
"Visuomenės informavimas apie pavojingų bei elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą"


"Visuomenės informavimas apie pavojingų bei elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą"

 

   

    2007 m. sausio - spalio mėn. Antrinių žaliavų ir atliekų surinkėjų, perdirbėjų asociacija įgyvendino projektą „Visuomenės informavimas apie pavojingų bei elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą“, kurį rėmė Lietuvos Respublika ir iš dalis finansavo Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas, įgyvendinant Lietuvos Bendrojo programavimo dokumento 1.3 priemonę „Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija“. Bendra šio projekto vertė - 167.300 Lt, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos parama siekė 100 proc. projekto vertės.

 

 

 

    Pagrindinis įgyvendinamo projekto „Visuomenės informavimas apie pavojingų bei elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą“ tikslas - didinti visuomenės informuotumą apie pavojingų bei elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą, siekiant prisidėti prie Valstybinės aplinkos apsaugos strategijos ir veiksmų programos, Lietuvos darnaus vystymosi strategijos, Valstybinės pavojingų atliekų tvarkymo 2006–2008 metų programos, kitų strateginių dokumentų tikslų bei prioritetinių ES direktyvų įgyvendinimo“. Projektas skirtas visuomenės informuotumui didinti įgyvendinant dvi aukščiausiojo prioriteto ES direktyvas:

 

 

 

1.   Europos parlamento ir tarybos direktyva 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų;

 

 

 

2.   Tarybos direktyva dėl pavojingų atliekų 91/689/EEB.

 

 

     

 

   Įgyvendinant projektą buvo sukurti informaciniai plakatai, skirti informuoti visuomenę dėl jų atsakomybės ir pareigos pavojingų bei elektros ir elektronikos atliekų tvarkyme. Šeši plakatai nuo balandžio iki spalio mėnesio buvo publikuojami 4 stendų reklaminėse plokštumose šalia kelio Klaipėda-Kaunas-Vilnius:

 

1 stendas: automagistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda atkarpoje Vilnius-Kaunas (41/270 km);

2 stendas: automagistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda atkarpoje Vilnius-Kaunas (Islandijos pl. dešinėje pusėje, prie įvažiavimo iš magistralės A6 į A1);

3 stendas: automagistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda atkarpoje Kaunas-Klaipėda (178/133km);

4 stendas: automagistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda atkarpoje Kaunas-Klaipėda (86/225km).

 

    Be to, buvo surengtas informacinis seminaras, kuriame buvo diskutuota visuomenės švietimo, informavimo, antrinių žaliavų bei atliekų surinkimo bei rūšiavimo klausimais. Kaip papildomas projekto rezultatas, projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo sukurta internetinė svetainė www.perdirbimas.lt, taip pat gyventojams sudaryta galimybė dėl informacijos apie pavojingų bei elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą teirautis nemokamu telefonu 8-800-00653.

 

 

 

   Įvertinta, kad nuo projekto įgyvendinimo laikotarpiu apie pareigą atiduoti pavojingas bei elektros ir elektroninės įrangos atliekas perdirbimui buvo informuota virš 400 tūkst. gyventojų.

 

 

 

   Visuomenės informuotumas – yra esminė sąlyga norint pasiekti didesnį visuomenės rūpinimąsi aplinka ir prisidėti prie Lietuvos darnaus vystymosi tikslų, nustatytų Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje, įgyvendinimo. Antrinių žaliavų ir atliekų surinkėjų, perdirbėjų asociacijos pasirinktas visuomenės informavimo būdas (informaciniai plakatai kelio Klaipėda-Kaunas-Vilnius) užtikrino informacijos sklaidą visoms tikslinėms auditorijoms. Į būtinybę rūšiuoti pavojingas bei elektros ir elektroninės įrangos atliekas siekta atkreipti ne tik įmonių ar organizacijų darbuotojų, bet ir visų šalies gyventojų dėmesį, nes buityje susidaro didelė pavojingų atliekų dalis: automobilių alyvų atliekos, dažų ir tirpiklių atliekos, panaudoti galvaniniai elementai ir kitos pavojingos bei elektros ir elektroninės įrangos atliekos.

 

   Daugiau informacijos internetinėje svetainėje http://www.esparama.lt/ Sėkmingai įgyvendintų projektų kategorijoje.

 Perdirbimas © 2012 sprendimas a-solutions